משקיע כשיר
משקיע כשיר

בישראל, חלק מאפשרויות ההשקעה החוץ בורסאית, כלומר, ההשקעה האלטרנטיבית, מותרות להשקעה עבור משקיעים כשירים בלבד. החוק קובע מיהו משקיע כשיר, על פי ההכנסות השנתיות שלו (או של בית האב שהוא משתייך אליו) והנכסים על שמו. אם אתם משקיעים כשירים – אתם כנראה יודעים את זה, במאמר שלפניכם תמצאו את ההגדרה למשקיע כשיר, האפשרויות הייחודיות להשקעה למשקיעים כשירים בלבד, ועוד. 

משקיע כשיר – מה קובע החוק ולמה זה חשוב?

ההגדרה של משקיע כשיר משמשת לאישור השקעות אלטרנטיביות המנוהלות באופן פרטי והמהוות השקעה ספקולטיבית, בעיקר בשל הניהול הפרטי (ולא בגלל שהשקעות אלה מנהלות רק כספים באפיקים מנייתיים או באפיקים ספקולטיביים אחרים). הפתיחה של ערוצי השקעה מנוהלים חלקים על ידי רשות שוק ההון למשקיעים כשירים בלבד משמשת על מנת להגן על מי שאין בידיהם את ההון הנדרש להשקעה שעלולה לעלות להם כסף, לקחת את הסיכון. 

משקיע כשיר הוא משקיע שעומד בהגדרות מסוימות הנגזרות מחוק ניירות ערך. באופן כללי מדובר באדם בעל תחכום פיננסי והון עצמי רבים יחסית, כך שניתן להציע לו הזדמנויות השקעה מיוחדות אפילו ללא צורך להציג בפניו תשקיף. מעמדו המיוחד של משקיע כשיר נועד לאפשר לאדם או תאגיד להציע השקעה ליותר מהמקסימום המותר ללא תשקיף (35 אנשים לכל היותר), זאת משום שמשקיעים כשירים אינם נספרים במניין האנשים להם מוצעת ההשקעה ללא תשקיף. 

הקריטריונים לקביעת משקיע כשיר

כאמור, משקיע כשיר צריך לעמוד בקריטריון אחד לפחות מבין שלושה קריטריונים המפורטים בחוק ניירות ערך (בתוספת הראשונה לחוק). 

הקריטריון הראשון בו יכול משקיע כשיר לעמוד הוא שווי כלל של נכסים נזילים שבבעלותו עומד על 8 מיליון ₪. תחת הגדרת נכסים נזילים כלולים פיקדונות פיננסיים וניירות ערך סחירים בכל בורסה מוכרת. 

הקריטריון השני לקביעת משקיע כשיר היא הכנסה שנתית העומדת לכל הפחות על 1.2 מיליון ₪ או הכנסה משפחתית העומדת לכל הפחות על 1.8 מיליון ₪. 

הקריטריון השלישי הוא בעלות על נכסים נזילים בשווי מינימאלי של 5 מיליון ₪ לפחות ובנוסף הכנסותיו השנתיות הן בהיקף מינימאלי של 600 אלף שקלים הכנסה אישית או לפחות 900 אלף שקלים הכנסות משפחתיות. 

מה מאפשר המעמד של משקיע כשיר?

אחד מתפקידיה המרכזיים של הרשות לניירות ערך הוא לספק הגנה לציבור הרחב בעת שזה משקיע את כספו בשוק ההון, כמו גם בשוק הנדל”ן ובשווקים אחרים (סחר במטבע חוץ למשל). כלי מרכזי המסייע לרשות לניירות ערך לבצע תפקידה זה הינו התשקיף. מעמד של משקיע כשיר מאפשר לקבל הצעת השקעה ללא הצגת תשקיף. 

תשקיף הוא מסמך פיננסי בו מפורטים כל תנאי העסקה. בתשקיף מפורטים הנתונים המסחריים, המשפטיים והעסקיים אודות השקעה מסוימת. בתשקיף מפורטים גם הפוטנציאל לרווח והסיכונים הכרוכים בביצוע ההשקעה. התשקיף מאפשר למשקיעים פוטנציאליים לבחון את ההשקעה באופן יסודי. על פי חוק כל אדם או תאגיד המבקשים להציע לכלל הציבור השקעה נדרשים לפרסם עבורה תשקיף. ניתן להציע השקעה לפחות מ – 35 אנשים ללא פרסום תשקיף. משקיעים כשירים אינם נמנים על אותם 35 אנשים שניתן להציע להם את ההשקעה ללא תשקיף וכך ניתן להציע את ההשקעה ליותר אנשים כל עוד הקבוצה כוללת משקיעים כשירים. 

פריווילגיות שמשקיעים כשירים נהנים מהן

משקיעים כשירים נהנים ממגוון נרחב של אפיקי השקעה שאינם זמינים לציבור הרחב, זאת מכיוון שמדובר בהשקעות המוצעות ללא תשקיף. הציבור הרחב יכול להשקיע את כספו בתיקי השקעות מנוהלים, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, פיקדונות למיניהם וניירות ערך הנסחרים בבורסה. מלבד אפשרויות אלה ישנן אפשרויות המוצעות ללא תשקיף, אפשרויות כאלה זמינות אך ורק למשקיעים כשירים. הסיבה לכך היא שנדרש מנגנון המבטיח שרק אנשים בעלי התחכום הפיננסי הדרוש נחשפים להשקעות שאינן מוגנות על ידי הרגולטור (הרשות לניירות ערך). משקיעים כאלה יכולים לצלוח תנודות והפסדים ולכן ניתן לאפשר להם להחליט בעצמם וללא סיוע של תשקיף אם השקעה מסוימת היא אטרקטיבית בעיניהם.

אור שושן

לבדיקה, השוואה וניתוח אלטרנטיבי בין בתי ההשקעות השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר

כריס רוק ספג סטירה מצלצלת בטקס האוסקר – שוק הקריפטו חוגג, עם מטבע קריפטוגרפי לאירוע ומטבעות  NFT שנמכרו בעשרות אלפי דולרים
פיזור סיכונים
פיזור סיכונים מושכל: איך נייצב את תנודתיות תיק ההשקעות שלנו?
סולאריים
בזק מחפשת חברות סטארט-אפ בתחום הטענת רכבים חשמליים להשקעה
פרויקטים בעולם התשתיות
הפרויקטים הגדולים בעולם בתחום התשתיות
איתריום
טכנולוגיה קריפטוגרפית: מה עומד מאחורי מטבע האת’ריום