הייחוד של פוליסת חיסכון
הייחוד של פוליסת חיסכון

שוק החיסכון בישראל גדל באופן טבעי עם הגידול באוכלוסייה. מדינת ישראל היא השיאנית בקצב גידול האוכלוסין מבין המדינות המפותחות, והיא מונה כ-9.5 מיליון תושבים. עיקר החיסכון מתבסס על החיסכון הפנסיוני בהתאם לחוק פנסיה חובה שהוחל בשנת 2008 על אוכלוסיית העובדים השכירים והורחב בשנת 2017 גם לאוכלוסיית העצמאים. שאר החיסכון מתבצע באמצעות מכשירי חיסכון מובנים כמו פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה וקרן השתלמות, או באמצעות ניהול החיסכון דרך שירותי ניהול תיקים או באופן עצמאי על ידי מסחר בשוקי ההון. מבין אפשרויות החיסכון הרבות, לפוליסת חיסכון ישנו ייחוד שנעדר ממרבית מכשירי החיסכון האחרים.

 על החיסכון – איך זה עובד?

נהוג לומר כי כולנו מושקעים בבורסה, גם אם לא בחרנו בכך באופן מודע. הדרך השכיחה ביותר להשיא תשואה על ההון בהשקעות היא באמצעות השקעה בבורסות השונות ובעיקר במדדי מניות, אג”ח ומניות של חברות מסוימות. ההשקעה היא בנכסים ציבוריים, כלומר, באלה שנסחרים בבורסה, ונתונים לפיקוח רגולטורי של הרשות לניירות ערך.

ההשקעה במכשירים מובנים, קל וחומר בשירותי ניהול תיקים, מתבססת על מדיניות השקעה המתאימה לפרופיל הסיכון של המשקיע. לדוגמה, משקיעים בעלי טווח השקעה ארוך יעדיפו (לפי הספר) השקעה במסלולי מניות, ולהיפך. משקיעים שיעדיפו להימנע מסיכון מסיבות שונות ובהתאם לנסיבות חייהם, יבחרו במסלולים ללא מניות או משולבי אג”ח ומניות.

לשם המחשה, במכשירי חיסכון לטווח הקצר והבינוני, בהם הכסף נזיל או שניתן להנזילו תוך מספר שנים בודדות (להבדיל מחיסכון פנסיוני), ישנם 7-5 מסלולים שונים בבתי ההשקעות והגופים הפיננסיים. המשותף לכולם הוא ההשקעה בנכסים סחירים בשוקי ההון.

פוליסת חיסכון – מה ההבדל?

פוליסת חיסכון מאפשרת למשקיע לקבל חשיפה וגיוון לנכסים שאינם סחירים, יתרון לא מבוטל בייחוד כאשר מדובר בחיסכון שהוא נזיל וניתן למשוך אתו בכל עת. הפוליסות מנוהלת בחברות הביטוח ומפוקחת על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (ולא הרשות לניירות ערך). בדומה למכשירי חיסכון אחרים, היא מציעה חשיפה לנכסים סחירים, משיכה ללא מגבלה, דחיית מס במעבר בין מסלולים וכוללת גם אפשרות להלוואה כנגד החיסכון.

כאמור, להבדיל משאר המכשירים המשקיעים בפוליסת חיסכון נהנים מהנגישות של חברות הביטוח, בהן מנוהל החיסכון, להשקעות בנכסים שאינם סחירים. מדובר בהשקעות אלטרנטיביות לשוק ההון הכוללת מגוון רחב של תחומים כגון: נדל”ן, מימון והלוואות, תשתיות, קרנות השקעה פרטיות ועוד. בייחוד בתקופות של תנודתיות בשוק ההון, נכסים בלתי סחירים עשויים לספק למשקיע עוגן מפני שבדרך כלל אינן בעלות קורלציה לשוקי ההון.

מקרה בוחן – קופת גמל להשקעה לעומת פוליסת חיסכון

על מנת להמחיש את ההבדל בדקנו והשוונו בצורה אקראית את הרכב הנכסים בפוליסת חיסכון במסלול כללי של חברת הפניקס לעומת קופת גמל להשקעה של ילין לפידות במסלול הכללי. לפי הדיווח האחרון בפוליסת החיסכון האמורה הנתח הלא סחיר עמד על כ-30% משווי הפוליסה, ונחלק ל”נכסים אחרים” ו”להלוואות” כמעט באופן שווה. לעומתה, בקופת הגמל להשקעה עמד נתח ההשקעות הלא סחירות על כ-6% בלבד.

חשוב לציין כי עם התרחבות בתי ההשקעות בשנים האחרונות, חלקם החלו גם להציע אפיקי השקעה בנכסים אלטרנטיביים, ואלה גם חדרו למסלולים המנוהלים במכשירי החיסכון שלהם בעיקר דרך הלוואות, מימון ועסקאות חוב. פוליסות החיסכון, מטבע היותן מנוהלות בחברות הביטוח, זכו למן ההתחלה לניסיון הרב של חברות הביטוח בהשקעות בתחום הנכסים הלא סחירים. השקעות אלה חיוניות עבור חברות הביטוח במסגרת ניהול הסיכונים ובהלימה הנדרשת על ידי הרגולטור, כדי שיוכלו לעמוד בהתחייבות תגמולי הביטוח למבוטחים שלהם (שאינם צמודים לביצועים בשוקי ההון).

סיכום

השקעות אלטרנטיביות הופכות שכיחות יותר ויותר בשנים האחרונות ולא בכדי. הן מספקות למשקיע אפשרות להשקיע בנכסים ברמת תנודתיות נמוכה ושאינם מתואמים בהכרח עם הביצועים בשוקי ההון. פוליסת חיסכון מבין שלל מכשירי החיסכון, מאפשרת לרקוד על שתי החתונות – החיסכון בה נזיל והיא מאפשרת חשיפה גבוהה יחסית לנכסים שאינם סחירים.

אביב פרוינד

לבדיקה, השוואה וניתוח אלטרנטיבי בין בתי ההשקעות השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

משכנתא
משכנתא לפושטי רגל שקיבלו הפטר ועדיין מסורבים למשכנתא!
נפילת הביטקויין
מה דעתו של רוברט קיוסאקי על נפילת הביטקויין ?
פסגת האקלים
פסגת האקלים והשקעה סביבתית
NFT
כזה עוד לא היה לנו: פרדס שנמכר ב – NFT
P2P
הלמן אלדובי p2p – קרן ההלוואות החברתיות של בית ההשקעות הלמן אלדובי