זהו לא סוד כי בשנים האחרונות חל שינוי בהבנת המושג פשיטת רגל. גם כיום חרף החוק החדש שנכנס לתוקפו, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, קיימת סטיגמה כי אדם הפושט רגל הינו אדם מצורע אשר פגע בחברה ויש להיזהר ממנו. אמנם, אין ספק כי דרך המלך בהתנהלות כלכלית היא לא לצבור חובות ונושים אך יחד עם זאת, גם כאשר חייב נקלע למשבר כלכלי עליו לזכור כי באמצעות טיפול נכון במקרה שלו על ידי עורך דין פשיטת רגל וכן ניהול נכון של ההליך הוא יוכל לשקם את חייו  ולחזור לדרך המותב.

כפי שנראה מיד, ההבנה כי שיקום החייב הוא ערך עליון ביצירת חברה מתוקנת הביאה את המחוקק להגדיר את שיקום החייב כערך עליון בהליך פשיטת הרגל ולאפשר לו לשקם את עצמו על מנת שיוכל לאחר מכן לשוב לדרך המלך ולהבין היכן טעה.

הגדרת ההליך כשיקום החייב

כותרתו של החוק החדש העוסק בהליך חדלות פירעון אינה מותירה מקום לספק באשר לכוונתו של המחוקק כאשר אפשר לחייב לפתוח בהליך פשיטת רגל. הגדרת החוק כשיקום כלכלי של החייב שמה למעשה את השמירה על האינטרסים שלו בראש סדר העדיפויות במסגרת ההליך המשפטי. כפי שנראה בפסקה הבאה, השמירה על האינטרסים השונים של החייב באה לידי ביטוי במספר מובנים הלכה למעשה במסגרת הליכי חדלות פירעון.

ההבנה כי על מנת שנוכל ליצור חברה מתוקנת אשר תוכל להכיל, לעודד ולתקן את אלו שמעדו הביאה את המחוקק לקבוע כללים חדשים למחיקת חובות, כללים אשר שמים בראש ובראשונה את השמירה על אינטרס החייב כערך עליון.

שיקום החייב הלכה למעשה

שיקום החייב בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי אינו מתבטא רק בסיסמאות אלא בא לידי ביטוי הלכה למעשה בצעדים הננקטים על ידי בתי המשפט וייתר הגורמים הרלוונטיים המטפלים בבקשתו של החייב. ראשית, משך זמן ההליך כולו התקצר משמעותית ביחס לבקשות אשר הוגשו לפי פקודת פשיטת הרגל הישנה והמוכרת. אם בעבר הליך של פשיטת רגל היה עלול לאורך כ-4 שנים הרי שכיום בתוך שנה וחצי שנתיים יסתיים ההליך והחייב יוכל לקבל צו הפטר.

קיצור הזמנים נועד ליעל ולמקסם את ההליך כולו ולהביא לשיקום החייב מהר ככל שניתן. קיצור הזמנים התאפשר בין היתר באמצעות פיצול הערכאות המשפטיות הדנות בבקשה כך שחובות כספיים עד 150,000 ₪ בקשות לחדלות פירעון בגינם תוגשנה ללשכת הוצאה לפועל בעוד חובות כספיים גדולים יותר בקשות בגינם תוגשנה לבית משפט השלום.

שיקום החייב בא לידי ביטוי אף בתוכנית הפירעון אשר תוכן ותיושם בעניינו במסגרת ההליך המשפטי. בעוד ברוב המוחלט של המקרים החובות הכספיים שצבר החייב יהיו גדולים יותר ורבים יותר מסך התשלום שיוכל להחזיר מידי חודש בחודשו הרי בשל הרצון לשקם את החייב תוכן תוכנית הפירעון בהתאם ליכולתו הכלכלית לפרוע את החובות.

שיקום החייב אף מקבל ביטוי בפן המשפטי שעה שכל ההגבלות והסנקציות אשר הוטלו עליו במסגרת הליכי הוצאה לפועל ערב הגשת הבקשה לחדלות פירעון יוקפאו והחייב יתפנה בראש שקט למיצוי הליך חדלות פירעון. בהתאם לחוק החדש, שיקום החייב הינו ערך עליון בהליך כולו ועל הגורמים המטפלים בבקשה לשים ערך זה לנגד עינהם שעה שמטפלים בחייב ובחובותיו.

שיקום החייב יסוג כאשר החייב פועל נגד ההליך

אמנם, שיקום החייב הינו ערך עליון בהליך המשפטי כולו אך יחד עם זאת, כאשר החייב פועל בחוסר תום לב או פועל נגד מטרת ההליך הרי שאינטרס שיקומו יסוג לטובות אינטרסים אחרים והם מיצוי הדין עמו והשבת הסנקציות שהוטלו עליו ערב הגשת הבקשה לתוקפן. מסיבה זו, כאשר מחליטים לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, יש להירתם להליך באופן מוחלט וכנה וזאת על מנת שניתן יהיה בסופו של יום לקבל את צו ההפטר ולפתוח דף חדש נקי מחובות ונושים.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

השקעה אלטרנטיבית
העולם עובר מאנרגיה מסורתית לאנרגיה מתחדשת
מוניות אוטונומיות
היסטוריה: חברה למוניות אוטונומיות מקבלת רישיון בסין
שוק הקריפטו
חדשות השבוע בשוק הקריפטו: קולקציה חדשה של NFT שנמכרה במיליונים, אוקראינה מגבילה פעילות בקריפטו, ומי היה המטבע שזינק השבוע?
פוליסת חיסכון
כיצד לייצר מינוף בעולם ההשקעות ולהשקיע בתחום חדש? 
ניכיון צ'קים
ניכיון צ’קים של חברה בע”מ