בשנים האחרונות הביקוש להשקעות אלטרנטיביות עלה על רקע סביבת הריבית הנמוכה ועליית מחירי הנכסים הסחירים בשוקי ההון. בעקבות הביקוש עלה בהתאמה גם ההיצע למשקיעים. מה שבעבר היה נחלת משקיעים כשירים בלבד וגופים פיננסיים מעטים, הפך לשכיח יותר ויותר הן במספר הגופים המציעים השקעות אלטרנטיביות והן בשיח הגובר בנושא ברשתות החברתיות. בין ההשקעות האלטרנטיביות הפופולריות ביותר ניתן לציין את השקעות החוב על סוגיו השונים. במאמר הקרוב נבחן את השקעות החוב – מה הרציונל שבבסיסו, סוגי החוב העיקריים והסיכונים השונים הכרוכים בהשקעות חוב.

חוב כהשקעה אלטרנטיבית

השקעה אלטרנטיבית היא כל השקעה שאיננה סחירה בשוקי ההון. בבורסות ניתן להיחשף להשקעות בתחומים רבים אך כאלה המוגבלים לעיסוק של החברות הציבוריות. בהשקעות דרך קרנות פרטיות (הון סיכון וקרנות השקעה פרטית), השקעה בנדל”ן, בנכסים דיגיטליים, בתחום התשתיות ואחרים, המשקיעים זוכים לחשיפה לנכסים שאינם “ציבוריים”. לרוב מדובר בהשקעות שאינן נזילות, אינן נתונות לפיקוח הרגולטור והן מוגבלות למשקיעים כשירים בלבד (אך לא רק). מנגד, הן מספקות אפשרות להשקעה שאינה קורלטיבית לשוקי ההון, ומעניקות למשקיע יכולת פיזור והקצאת נכסים מגוונות שבכוחן למתן את תנודתיות התיק הכללי.

בין ההשקעות האלטרנטיביות ניתן לציין את תחום החוב כאפיק השקעה מעניין שצבר פופולריות רבה בשנים האחרונות. השקעה בחוב משמעותה הלוואה או מימון עבור אדם מסוים, תאגיד או לטובת פרויקט בתחום מסוים, תוך ציפייה לתשואה בדמות ריבית עבור ההלוואה שניתנה. במקרים מסוימים השקעה בחוב עשויה להקנות למלווה זכויות מסוימות הקשורות בפרויקט הממומן ובהתאם לתנאים שסוכמו מראש.

הרציונל שבבסיס השקעה בחוב מבטא ציפייה לתשואה גבוהה ככל שרמת הסיכון עולה. ככל שתקופת ההלוואה עולה כך עולה הסיכון ואיתו הריבית. ככל שהלווה או הפרויקט נחשבים בסיכון גבוה יותר כך פוטנציאל הריבית או התמורה תהיינה גבוהות יותר.

סוגים שונים של השקעות חוב

השקעות חוב נחלקות לסוגים שונים. חשוב להבין כי לכל סוג של חוב מערך סיכונים משלו המושפע מגורמים ומאירועים שונים ומגיב באופן שונה לסנטימנט הכלכלי שבשווקים. את השקעות החוב ניתן לחלק לשלושה סוגים עיקריים:

  • השקעות באשראי (חוב) צרכני – מדובר בהלוואה לאנשים פרטיים המבוצעת בצורה ישירה באמצעות פלטפורמות p2p או בצורה עקיפה דרך קרנות וגופים המספקים הקצאה וניהול של אשראי צרכני. החוב אינו מוגבל למטרה מסוימת ובדרך כלל הוא ניתן עבור צריכה פרטית. השקעה בצורה עקיפה מבוססת על דירוג אשראי הנשען על לא אחת על מודלים שונים הכוללים AI ומתיימרים לכלול פרמטרים שונים המעידים על יכולת החזרת החוב כגון אזור המגורים של הלווה, עיסוקו ועוד. באופן זה השקעות באשראי צרכני מבקשות לספק תשואה גבוהה יחסית תוך הפחתה של רכיב הסיכון.
  • השקעות בחוב עבור פרויקטי נדל”ן – הלוואות שניתנות ליזמים לטובת ייזום והקמה של פרויקטים בתחום הנדל”ן. בדרך כלל מדובר בהלוואות קצרות מועד ובגינן ניתנות ערבויות על בסיס הנכסים בפרויקט. בנוסף במסגרת השקעות חוב נדל”ניות גם ניתן מימון עבור חברות המחזיקות בפורטפוליו של נכסים בתחומים שונים כמו נדל”ן מניב, תשתיות ועוד. זאת כחלופה להשקעה בנדל”ן באמצעות רכישת נכס יחיד.
  • השקעות בחוב חברות – הלוואות שניתנות ישירות לחברות במגוון רחב של סקטורים באמצעות מכשיר חוב (CLO) הנתון לפיקוח של רשויות לניירות ערך. חשוב לציין כי לא מדובר בהשקעה באג”ח קונצרני, אותו ניתן למצוא בבורסות, אלא בהרכב הלוואות לחברות שונות וברמות סיכון משתנות. הפיזור בהלוואות אמור להפחית את הסיכון ולהביא לתשואה הגבוהה מזו של אגרות החוב. עבור החברות מדובר בהליך קל ופשוט לגיוס חוב ביחס להנפקה של אג”ח בשוקי ההון.

איך ניתן להשקיע בחוב ומה חשוב לבדוק

כדי להשקיע בחוב ניתן לפנות לבתי ההשקעות, לקרנות השקעה שונות ולחברות של ניהול עושר משפחתי. כמו כן ניתן להשקיע בחוב באופן ישיר דרך פלטפורמות הלוואות p2p. ההשקעה, בין אם ישירה ובין אם עקיפה, מחייבת את המשקיע להבין באיזה אופן הכסף שלו מושקע.

האם מדובר בהלוואה שנושאת ריבית או בהלוואה שנושאת תגמולים המבוססים על הצלחת העסקה או הפרויקט? האם החוב מפוזר על פני מספר נכסים או חברות ובדירוגי חוב (סיכון) שונים או שמא מדובר בחוב שאינו מוקד? האם המימון נועד עבור פעילות מסוימת או שהוא מאפשר לנוטל החוב גמישות וחופש בחירה? ובעיקר באיזה אופן החוב מגובה ואילו ערבויות ניתנות למשקיע במקרה והפרויקט יכשל, הצרכן יפשוט את הרגל או החברה לא תצליח לעמוד בתחזיות העסקיות שלה.

על אף ששוק החוב אינו נחשב קורלטיבי לבורסות, הוא בהחלט מושפע משינויים מאקרו-כלכליים. עליית מחירי הסחורות או הריבית משפיעות על שוק חוב ועל יכולת המימון עבור פרויקטים בתחומים מסוימים. מצב שוק התעסוקה (אבטלה) והצמיחה הכלכלית (או המיתון) משפיעים על ההוצאות הצרכניות ועל יכולות ההחזר של הלווים. בשורה התחתונה, השקעות חוב מספקות הזדמנות מעניינת למשקיע לגוון את תיק ההשקעות שלא באמצעות נכסים סחירים בבורסות וחשוב לשים לב לסוג החוב בו מדובר ולבצע הערכת סיכונים מלאה טרם ההשקעה.

ליאור מור

לבדיקה, השוואה וניתוח אלטרנטיבי בין בתי ההשקעות השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

משכנתא
מה צריך לדעת לפני שמגיעים לבקש משכנתא
שוורים ודובים
שוורים ודובים: עליבאבא זינקה ב-6.6% בוול סטריט, ת”א לקראת פתיחת מסחר מעורבת
נכון ליולי 2022: עליית מחירים של כמעט 16% בשנה בשוק הנדל”ן הישראלי
Section 8
השקעות בעסקאות נדל״ן בסקשיין 8 (Section 8) בארה”ב
טסלה
תינוקת הטסלה – לידה שהתרחשה בתוך הרכב החשמלי תוך כדי נהיגה אוטונומית