שוק המטח

המילה “פורקס” היא קיצור של Foreign exchange כאשר הכוונה היא להמרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת. שוק הפורקס הוא שוק מבוזר (שאינו תחת בקרה של גוף מאורגן כלשהו) הפעיל 24 שעות ביום, 365 ימים בשנה. פעילות בשוק הפורקס נקראת גם מסחר במט”ח (מטבע חוץ) כאשר מטבעות נסחרים זה מול זה בהתבסס על שער חליפין הנגזר מערכו הנוכחי של כל מטבע. כדי להתחיל לסחור בפורקס יש להכיר מושגי יסוד כגון צמדי מטבעות, פיפס, מינוף, מרווח (spread), עסקת ספוט (spot), עסקת פורוורד (Forward), עסקת הפרשים ועוד. אירועים בעולם משפיעים על ערכם של המטבעות ולכן מי שסוחרים בפורקס צריכים לעקוב אחר אקטואליה ולנסות להסיק אלו מטבעות נמצאים במגמת התחזקות וערכם של אלו מטבעות עתיד לרדת. מחזור העסקאות היומי בשוק הפורקס מסתכם בטריליוני דולרים.

צמדי מטבעות, מטבע בסיס ומטבע היעד

מסחר במט”ח מתנהל בצמדי מטבעות, מטבע אחד הוא הסחורה הנרכשת עבורה משלמים באמצעות המטבע השני. כל מטבע בצמד המטבעות מסומן בשלוש אותיות כאשר השתיים הראשונות מציינות את שם המדינה והשלישית את שם המטבע. כך למשל ILS הוא ה – USD, Israeli Shekel הוא ה – United States Dollar (דולר אמריקני) וכד’. יוצא מן הכלל הוא האירו, שסימולו EUR שכן הוא שייך לגוש האירופי כולו ולא למדינה מסוימת. עסקת פורקס בצמד המטבעות ILS/USD היא עסקה בה נרכשים דולרים אמריקנים והתשלום עבורם מבוצע בשקלים, בעסקה כזו מטבע הבסיס הוא השקל. מי שמבצע מסחר בצמד המטבעות USD/EUR למעשה רוכש יורו ומשלם בדולרים.

פיפס ועלות ביצוע עסקאות פורקס

הרווח וההפסד בשוק המט”ח מחושב בפיפס (PIP ביחיד, PIPs ברבים). מדובר בספרה הרביעית לאחר הנקודה העשרונית בשער המטבע. דיוק זה נחוץ משום שלשינויים קטנים מאוד בשערי המטבעות עשויה להיות משמעות גדולה, במיוחד כאשר נעזרים בכלי המינוף (עליו נרחיב בהמשך).
כך למשל בעסקה של 10,000 אירו הנרכשים בדולרים לפי שער של 1.2821 דולר לאירו כל פיפס יהיה שווה לדולר אחד. אם השער השתנה ל – 1.2823 הייתה עליה של שני פיפסים. חשוב לדעת שבזירות המסחר נגבות עמלות בגין ביצוע עסקאות, העמלות נגבות לפי פיפסים, כך למשל תיתכן עמלה של 3 פיפסים, מה שמתרגם לסכום של שלושה דולרים בדוגמא שלמעלה.

סוגי עסקאות בשוק הפורקס

ישנם כמה סוגי עסקאות במסחר בפורקס. העסקה הבסיסית ביותר היא עסקת ספוט (SPOT) בה נרכש מטבע אחד בתמורה למטבע אחר בשער ידוע מראש ובסכום המסוכם מראש. כך למשל ניתן לרכוש 10,000 דולרים ולשלם עבורם בשקלים לפי שער של 3.4201. אם שער הדולר יעלה ל – 3.5002 ניתן יהיה למכור את הדולרים שקנינו ולייצר רווח של 801 פיפסים (השווים במקרה זה ל -801 שקלים) פחות עמלות ביצוע העסקאות.
בעסקת פורוורד (Forward או עסקת המרה עתידית) ניתנת הוראה לביצוע עתידי של עסקה בצמד מטבעות מסוים כאשר ההימור הוא על השער לפיו תבוצע העסקה (למשל רכישת 10,000 דולרים בעוד שלושה חודשים לפי שער 3.4002).
בעסקת הפרשים, בניגוד לעסקת פורוורד רגילה, אין התחשבנות בסוף תקופת העסקה. השער הקובע הוא השער היציג המפורסם על ידי בנק ישראל ביום פקיעת העסקה. כך למשל ניתן לרכוש היום 100,000 דולרים לפי שער 3.3444 לראשון ליוני 2022, אם בתאריך זה השער היציג יהיה 3.5444 ייווצר רווח של 2,000 פיפס, השווים במקרה זה ל20,000 שקלים.

מינוף

סוחרים רבים בפורקס משתמשים בכלי המינוף. הכוונה היא להשקיע סכום קטן יחסית אך להרוויח או להפסיד כאילו הושקע סכום גדול. הלכה למעשה מדובר בהכפלת הסיכוי והסיכון במקדם מסוים (פי מאה למשל). זירות מסחר שונות מציעות כלי מינוף הניתנים בדרך כלל רק למי שמפקידים בטחונות.

לבדיקה, השוואה וניתוח אלטרנטיבי בין בתי ההשקעות השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

השקעות אלטרנטיביות
ההשקעה האלטרנטיבית של עשירי העולם: מועדון גולף
השקעות אנרגיה ירוקה
השקעות אנרגיה ירוקה בישראל – סקירת מצב עדכנית (2020)
סייבר
הדבר הגדול הבא: סייבר סקיוריטי
השקעות
האם זה הפרויקט הסודי של אפל?
רובין הוד לקראת הנפקה
ממלכת הצעירים: רובין הוד לקראת הנפקת ענק בבורסה