מידי חודש בכל 15 לחודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את דו”ח מדד המחירים לצרכן. בדו”ח מופיעים נתונים אודות שינויים במחירים של מוצרים ושירותים שונים. שינויים אלה מהווים רכיבים במדד כללי המכונה מדד המחירים לצרכן ומתאר את השינוי במשך תקופה של חודש בעלות הרכב קבוע של מצרכים ושירותים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבצעת באופן שוטף סקרים שמטרתם לדגום מחירים ושינויים בהם עבור כל אחד מרכיבי המדד. מדד מחירי הדירות מפורסם בנפרד תוך השוואת נתוני העסקאות שבוצעו במהלך חודשיים. מהשוואת מחירי הדירות שנמכרו בחודשים מרץ – אפריל 2022 לנתונים אודות הדירות שנמכרו בחודשים אפריל – מאי 2022 עולה כי מחירי הדירות עלו בכ – 1.4% במהלך תקופה זו. בחישוב שנתי מחירי נדל”ן בישראל האמירו בכ -15.9% יחסית לתקופה המקבילה אשתקד (אפריל – מאי 2021). מדובר בעליה ביחס למדד מחירי הדירות לחודשים מרץ – אפריל 2022 שעמד על 15.4% בחישוב שנתי.

חדשות פחות טובות: הנדל”ן בישראל צפוי להתייקר עוד יותר

אחד הגורמים המשפיעים על מחיר דירות חדשות הוא מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים. מדד זה רשם עליה של 0.6% בחודש יוני 2022. בחישוב שנתי (מיוני 2021 ועד יוני 2022) עלו מחירי תשומות הבנייה למגורים ב – 6.6%, עובדה זו מהווה סיבה טובה להעריך כי תקופת התייקרות הדירות אינה מאחורינו ועליות מחירים נוספות צפויות בהמשך.
התייקרויות משמעותיות נוספות המשפיעות על עלות הבנייה נרשמו בסעיף “חומרים ומוצרים סל כולל” (סעיף שרשם עליה כללית בת 1.1% בחודש יוני). מפירוט הנתונים בסעיף זה עולה כי בחודש יוני 2022 בטון מובא התייקר ב – 3.9%, מלט ב – 3.6% ובלוקים (מבטון ומגבס) ב – 3.4%. ראוי לציין כי היו גם מוצרים המשמשים לבנייה שמחירם ירד במהלך חודש יוני, כך למשל עלות עץ לבניה פחתה ב – 3.4%, ועלות רשתות ברזל פחתה ב – 1.4%.

לצד מחירי הנדל”ן המאמירים – גם שכר הדירה הממוצע עולה

מי שבוחר שלא להשקיע בנכס נדל”ן למגורים אלא להתגורר תמורת דמי שכירות חודשיים, מתמודד גם הוא עם עלייה תלולה בממוצע מחירי השכירות בישראל בתקופה האחרונה. חשוב לציין, כי העלאת דמי השכירות מתבצעת ברוב המכריע של המקרים עם תום החוזה ולא במהלכו, כך ש – 90% מהשוכרים שעוד לא סיימו את חוזה השכירות שלהם, לא הרגישו את העלייה במחירי השכירות על בשרם – עדיין.

בכל חודש כ – 7.5% מן השוכרים מחדשים את חוזה השכירות. בחודש יוני בעת חידושי חוזה כאלה בעלי הדירות העלו את דמי השכירות בכ – 3%. בכל חודש חותמים 2.5% מהשוכרים על חוזי שכירות חדשים (דירות בהן השוכר מתחלף או דירות המושכרות בפעם הראשונה), בחודש יוני דמי השכירות עבור שוכרים כאלה עלו בכ – 6.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

לצד הזינוק במחירי השכירות והנדל”ן – האינפלציה צפויה לעלות עוד

האינפלציה היא אחד הגורמים הדוחקים מעלה גם את מחירי הדירות. לעת עתה האינפלציה בישראל נמוכה משמעותית מזו שפוקדת מדינות רבות בעולם המערבי. בחודש יוני הגיעה האינפלציה בישראל ל – 4.4% בעוד שבארה”ב היא כבר עומדת על 9.1% (שיא של 41 שנים), בגוש האירו האינפלציה כיום היא 8.6%, בספרד ומדינות נוספות היא כבר מעל 10%, בבריטניה מעל 9% ועוד.

ההערכה היא שבחודשים הקרובים נראה עליה באינפלציה זאת מכיוון שייכנסו לתוקפן התייקרויות רבות עליהן כבר הוחלט וביניהן מחיר החשמל שיעלה ב – 10% בראשון לאוגוסט, מחיר הביצים שיעלה בכ – 7%, מוצרי החלב בפיקוח שיתייקרו ב – 4.9%, ומחיר הלחם שבפיקוח שיעלה בשיעור הגבוה ביותר אי פעם: כ – 20% בפעימה אחת.

בנק ישראל מבצע העלאות ריבית כדי לרסן את האינפלציה. הוועדה המוניטרית, בראשות הנגיד פרופ’ אמיר ירון, כבר החליטה על העלאה רביעית שתבוצע ב – 22 באוגוסט, אנליסטים מעריכים כי הריבית תעלה בחצי אחוז, זאת לאחר שהיא כבר עלתה מ – 0.1% באפריל ל – 1.25% ביולי. העלאת ריבית הפריים מייקרת את המשכנתאות והופכת מימון דירות, שמחירן עולה, למשימה קשה עוד יותר.

לבדיקה, השוואה וניתוח אלטרנטיבי בין בתי ההשקעות השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

השקעות אלטרנטיביות
ההשפעה האלטרנטיבית של אירוח האולימפיאדה
השקעות אלטרנטיביות
השקעות אלטרנטיביות: הכל על קרנות Feeder
נכון ליולי 2022: עליית מחירים של כמעט 16% בשנה בשוק הנדל”ן הישראלי
5 אלטרנטיבות שכדאי להכיר
מבולבלים מהשקעות בורסאיות? הנה 5 אלטרנטיבות שכדאי לכם להכיר
שוק הקריפטו
200 מיליארד נעלמו ביום אחד: מכירות והפסדי ענק בשוק הקריפטו